Загальні вимоги до презентації

Презентація (від лат. praesentatio) – публічне подання чогось нового, це інформаційний інструмент, який дозволяє активно взаємодіяти з ним через меню управління.

Презентація представляє собою поєднання комп’ютерної анімації, графіки, відео та ін. ефектів, які організовані в єдине середовище. Як правило, презентація містить структуру, яка сприяє сприйняттю інформації. Відмінною особливістю презентації є її інтерактивність, т.б. можливість взаємодії користуча і зображення, яке створене за допомогою сучасних комп’ютерних технологій.

Презентація – це робота творча. Тому в формленні презентацій існують скоріше не закони і правила, а поради, рекомендації, прийоми. Дизайн, як будь-який вид творчості, мистецтва, як будь-який спосіб одних людей спілкуватися з іншими, як мова, як думка – обійде будь-які правила і закони.

При роботі над оформленні презентації слід керуватися певними рекомендаціями які слід дотримуватися, в усякому разі, починаючим дизайнерам, до тих пір, поки вони не відчують в собі силу і впевненість складати власні.

Рекомендації з оформлення презентації

Загальні правила дизайну:

 • правила шрифтового оформлення;
 • правила вибору кольорової гами;
 • правила загальної композиції.

Рекомендації з дизайну презентації

Презентація передбачає поєднання інформації різних типів: тексту, графічних зображень, музичних і звукових ефектів, анімації і відеофрагментів. Тому необхідно враховувати специфіку комбінування фрагментів інформації різних типів. Крім того, оформлення та демонстрація кожного з перерахованих типів інформації також підпорядковується певним правилам. Так, наприклад, для текстової інформації важливий вибір шрифту, для графічної – яскравість і насиченість кольору, для найкращого їх спільного сприйняття необхідно оптимальне взаєморозміщення на слайді. Наведемо рекомендації з оформлення та подання на екрані матеріалів різного виду.

 • Текстова інформація
 • Графічна інформація
 • Анімація
 • Звук
 • Єдине стильове оформлення
 • Зміст і розташування інформаційних блоків на слайді

Правила організаціїструктури та оформлення презентацій

 • Загальні вимоги до змісту та оформлення
 • Загальний порядок слайдів
 • Загальні вимоги до оформлення
 • Вимоги до оформлення заголовків
 • Вимоги до оформлення діаграм
 • Вимоги до оформлення таблиць
 • Останній слайд

Правила комп’ютерного набору тексту

При комп’ютерному наборі тексту необхідно дотримуватися певних правил. Це дозволить отримати тексти, близькі по оформленню до оригінал-макетів, використовуваним при виданні книг. Крім того, правильно оформлені і структуровані тексти легше перенести з однієї платформи на іншу (тобто прочитати в іншій операційній системі) або опублікувати в глобальній мережі Internet.

 • Загальні правила оформлення тексту
 • Специфічні вимоги при комп’ютерному наборі тексту